Loopbaan-
competenties

De vijf loopbaancompetenties:

In onze programma’s zitten de 5 loopbaancompetenties verweven. Deze competenties zijn voor het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidend in het VO en MBO en staan centraal in de lesmethode:

  • Wat wil ik en waarom wil ik dat? (motievenreflectie)
  • Wie ben ik en wat kan ik? (capaciteitenrefectie)
  • Op weg naar BPV en werk (werkexploratie)
  • Hoe bereik ik dat? (loopbaansturing)
  • Wie ken ik en hoe leg ik contact? (netwerken)

 

In de lessen worden alle loopbaancompetenties uitgebreid behandeld en worden nieuwe elementen toegevoegd die de lessen extra aantrekkelijk en interactief maken.

Differentiëren

ImpactYou heeft naast de 5 loopbaancompetenties ook een 6e competentie toegevoegd: maatschappelijke betrokkenheid. (Voorlopig alleen in het Loopbaanmagazijn voor docenten) 

Uiteraard blijft het niet bij “gewoon” les geven. Door de inzet van ons loopbaanmagazijn zijn wij erin geslaagd materialen bij elkaar te brengen, die een inspiratiebron zijn voor elke leerling/student. Video’s over rolmodellen, tegenslagen die overwonnen werden of gewoon levensonderwerpen die iedereen aanspreken.

Gesprekken vanuit mentorschap/SLB (Studieloopbaanbegeleiding) worden hierdoor nog interessanter, omdat de leerling/student (nog) beter leert zich op basis van zijn zijn eigen kernwaarden te ontwikkelen en presenteren. Ook het wederzijds kunnen toetsen van zichtbaar resultaat in de vorm van de eigen profiel omgeving of het samen kunnen werken in een interactieve portfolio omgeving maakt LOB tot een echte uitdaging.