Route LOB & loopbaancompetenties  en  meer…

Zoals reeds onder werkwijze aangegeven werkt Route LOB vanuit de 5 loopbaancompetenties, waarbij wij (voorlopig alleen in het Loopbaanmagazijn voor docenten) een 6e competentie hebben toegevoegd: maatschappelijke betrokkenheid. Deze competenties zijn voor het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidend in het VO en MBO en staan centraal in de lesmethode.

In de 44 lessen worden alle loopbaancompetenties uitgebreid behandeld en worden nieuwe elementen toegevoegd die de lessen extra aantrekkelijk en interactief maken. Niet alleen tussen de studenten onderling, maar ook gericht op de individuele student. Lessen als “Elevator pitch” en “Small talk” of “Kernkwaliteitenspel” dagen uit en bieden verdieping. Ook het “even” maken van een eigen professionele profielwebsite met een persoonlijke videoboodschap is wat anders dan wat posten op Facebook. Dat geldt ook voor Linkedin, waar een eigen profiel feitelijk niet meer is dan een uitgebreid cv. Daarom sluit het leerboek naadloos aan op deze omgeving, stimuleert nadenken en leert de student wat echt belangrijk is voor zijn lezers of toehoorders.

Uiteraard blijft het niet bij “gewoon” les geven. Door de inzet van ons loopbaanmagazijn (voor docenten) zijn wij erin geslaagd materialen bij elkaar te brengen, die een inspiratiebron zijn voor elke student. Video’s over rolmodellen, tegenslagen die overwonnen werden of gewoon levensonderwerpen die iedereen aanspreken. Zie bijv. de 2 rechter video’s.

Gesprekken vanuit SLB (Studieloopbaanbegeleiding) worden hierdoor nog interessanter, omdat de student (nog) beter leert zich op basis van zijn zijn eigen kernwaarden te ontwikkelen en presenteren. Ook het wederzijds kunnen toetsen van zichtbaar resultaat in de vorm van de eigen profiel omgeving of het samen kunnen werken in een interactieve portfolio omgeving maakt LOB tot een echte uitdaging.