Even voorstellen: ik ben Jac. de Wit en ik werk voor het ROC van Amsterdam, vooral voor het MBO College Zuidoost. Ik ben docent Omgangskunde en Leerwerkcoach. Vanuit die laatste rol begeleid ik jongeren naar een passende opleiding òf passend werk. Ik ben vader van twee tieners en ondergedompeld in de wereld van de adolescent. Super. Ik ben gestart met de Master Pedagogiek en sinds twee jaar als onderzoeker aangesloten bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Zie: https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/

Thuis en op school maak ik leuke, leerzame dingen mee die gaan over motivatie, adolescentie en loopbaanontwikkeling. Ik vind het fijn daarover te schrijven omdat het soms indruk maakt, soms om te lachen is en ook… omdat ik over die thema’s een mening heb. Hieronder lees je mijn eerste blog die ik heb geschreven voor ImpactYou.

Twee maanden geleden heb ik een webinar bijgewoond van de gemeente Amsterdam. Dat webinar ging over kansen voor jongeren op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Ik ben studentenbegeleider bij het ROC van Amsterdam en ik help studenten bij het uitstippelen van een loopbaan. Als je jong bent – zoals die studenten – moet je vooral doen wat je leuk vindt. Je kan bij ons op school ontdekken wat er allemaal te halen valt in de wereld, wat je daarvoor moet doen en hoe lang het duurt voordat je ergens bent. Er is veel mogelijk. Er zijn heel veel opleidingen die leiden tot een diploma waarmee je aan de slag kan in een bepaald beroep. Maar wat nu als die leuke beroepen, bijvoorbeeld door automatisering, er niet meer zijn? Of nog maar in een beperkt aantal? Moet je dan als jonge student afstappen van die opleiding en het beroep dat jou motiveert? Ik zie het als mijn taak te vertellen wat de kansen zijn in bepaalde beroepen. Als een student financieel administratief medewerker wil worden, maar er zijn weinig banen voor studenten met een MBO niveau 2-diploma, dan zeg ik dat graag. Dan kan en mag je dat als student nog steeds doen, maar dan bespreken we wel dat het goed is om door te leren naar niveau 3 en als het even kan niveau 4.

Maar nu corona. Een grotere gamechanger dan automatisering. De arbeidsmarkt verandert heftig. Dat komt door dat virus en het webinar liet daar de eerste tekenen van zien. Er wordt een zeer grote krimp verwacht in de horeca, toerisme, cultuur, recreatie, luchtvaart en evenementen. Een grote groep van mijn studenten wil graag werken in de wereld van de evenementen. Logisch: spannende jobs en lekker dicht bij je belevingswereld. Dat motiveert. En nu moet ik dus tijdens de gesprekken die ik met ze heb, zeggen dat ik geen idee heb hoe het staat met de kansen op die leuke baan. En moet ik – bah – zeggen dat het misschien verstandig is te kijken naar een opleiding in de zorg. Want het webinar kondigde aan dat daar een grote groei te verwachten is. Ik vind het een dilemma. Ik geloof in motivatietheorieën die zeggen dat autonomie je bij de les houdt tijdens leren en ontwikkelen. En autonoom kunnen zijn tijdens je opleiding betekent dat je eigen keuzes kan maken en veel van jezelf terugvindt in de lessen.

De gedachte om vette festivals te organiseren is dan wat anders dan recreatieve activiteiten oppakken in een verzorghuis. Maar met een diploma op straat komen te staan is het ook niet. Dus deel ik de kennis uit het webinar nu maar met mijn studenten. Maar ik deel het ook met mijn leidinggevenden. Want een mogelijke conclusie is dat het uitstellen van een beroepskeuze verstandig is. En dat we in de eerste leerjaren van het MBO een brede ontwikkeling op onze scholen organiseren. Waarmee we voorzichtig afstappen van de smalle beroepsopleidingen – òf evenementen, òf zorg – waar we zo bekend mee zijn. Dan komt er mogelijk competentieonderwijs waarmee de student een diploma behaald en hij of zij èn een evenement kan organiseren èn een recreatieve activiteit in een verzorghuis.

 

 

 

 

 

Jac. de Wit is docent Omgangskunde en Leerwerkcoach voor het ROC van Amsterdam. Vanuit die laatste rol begeleidt hij jongeren naar een passende opleiding òf passend werk. Hij is vader van twee tieners en ondergedompeld in de wereld van de adolescent. Ondertussen is hij gestart met de Master Pedagogiek en is sinds twee jaar als onderzoeker aangesloten bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Zie: https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/ Thuis en op school maakt hij leuke, leerzame dingen mee die gaan over motivatie, adolescentie en loopbaanontwikkeling. Hij vindt het fijn om daarover te schrijven, omdat het soms indruk maakt, soms om te lachen is en ook… omdat hij over die thema’s een mening heeft.