Afgelopen weekend was ik in Auschwitz. Een zeer indrukwekkende dag. Natuurlijk heb ik op school geleerd over de Tweede Wereld oorlog. Ik heb zelfs drie jaar in Israel gewoond en gewerkt met overlevers van de holocaust. Toch, erover horen en lezen, is iets heel anders dan het beleven. Onder de leiding van een bevlogen gids, liep ik over het terrein van het concentratiekamp. Moeilijk om te bevatten hoe hier ooit miljoenen mensen aankwamen per trein om vervolgens te worden geselecteerd op fitheid om te werken. Velen ontmoeten gelijk hun dood in de gaskamer. Andere langzamer door de erbarmelijke omstandigheden.

Een uitzonderlijke zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis. Mensen werden benadeeld omdat ze er anders uitzagen of iets anders geloofden. Niet voldeden aan het gestelde ideaalbeeld. Zo lastig voor te stellen hoe we een ander mens daarom zoveel leed aan kunnen doen. Helaas komt discriminatie nog steeds voor. Vanwege gender, relatievoorkeur, beperking (lichamelijk of psychisch), armoede, thuissituatie, een andere huidskleur of geloof. Wanneer je ‘anders’ bent, kan dit je beperken in het succesvol afronden van je studie of om een goede (gelijke) kans op een baan te krijgen. Een sociaal netwerk opbouwen is lastiger en daarmee ook een fijn leven.

Als ik iets geleerd heb over mijn bezoek aan Auschwitz dan is het dat we, ondanks alles, ook het vermogen hebben om elkaar te helpen. Gevangenen riskeerden hun eigen leven door toch een beetje voedsel te smokkelen en een ander staande te houden. Verbondenheid is wat ons krachtig maakt. Daarom hebben we binnen ons team het project Gelijke Kansen.

Deze week in het speciaal brengen we discriminatie onder de aandacht. Van 11 tot 18 maart vinden er verschillende workshops en evenementen plaats. Zo is de week begonnen met RUMAG (bekend om zijn quotes) om met jongeren te praten over sociaal maatschappelijke thema’s. Komt er een theatershow van STA over gender. En wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan bijvoorbeeld psychische problemen, armoede, hechting, lhbt+, stereotypering en geweld. Ons team is geschoold door het Anne Frank Huis om over discriminatie te praten in de klas.

Het doel is om samen te werken, om kansen voor kwetsbare doelgroepen op school, de arbeidsmarkt en in de maatschappij te verbeteren. Dat elke student de kans heeft om zijn talenten in te zetten, het zelfvertrouwen voelt om loopbaankeuzes te maken die passen bij zijn ambitie, dat hij zijn bijdrage aan de samenleving zelf kan regisseren. Dat we met zijn allen discriminatie bespreekbaar maken en samen acties ondernemen om dit anders te doen. Leren van het verleden en ons richten op de toekomst.

Naomi de Lange is gastblogger bij impactyou.nl en docent/coach bij het Friesland College.
Ze ’empowert’ jongvolwassenen en stimuleert hen meer uit zichzelf, de opleiding en het leven te halen.