Het is zomer. De temperatuur laat niet veel meer toe dan languit te liggen met een verkoelend
drankje. Toch denk ik in deze sluimerende momenten, al na over het introductie moment van
komend schooljaar. Welke naamspelletjes en kennismakingsspelletjes zal ik eens met ze doen? Er
staat weer een klas met nieuwe studenten op mij te wachten. Studenten die zenuwachtig zijn om
aan deze stap te beginnen. Om na jaren weer in de schoolbanken terecht te komen, om in
Nederland een diploma te halen, om voor de eerste keer de veilige thuishaven te verlaten. Het
kennismakingsmoment is altijd wat ongemakkelijk, het begint met veel gegiechel, waarna mensen
zich ontspannen, omdat ze elkaar beter leren kennen. Wat is het nou dat mensen aan elkaar
bindt? Mijn leraar biologie zei ooit: wanneer mensen iets met elkaar gemeen hebben. Zo kunnen
twee vreemden elkaar ontmoeten in de trein, wanneer ze ontdekken dat ze allebei van
fietsvakanties houden, hebben ze stof tot gesprek.
Maar wat bouwt nu een vriendschap? Als ik kijk naar mijn eigen vriendinnen, zijn we eigenlijk wel
heel verschillend. In hun vrije tijd doen ze bijvoorbeeld veel aan sport en ik totaal niet. Toch delen
we wel belangrijke waarden met elkaar. We houden allemaal van plezier, een drankje doen op een
terrasje, samen een film kijken of lachen om elkaars verhalen. We vinden steun belangrijk, om
ervoor elkaar te zijn als het minder gaat. En ook groei, we moedigen elkaar aan om onze dromen
te verwezenlijken. Wanneer een van ons minder in zijn vel zit, zullen we deze overladen met
complimentjes. We bouwen elkaar op. Hoe zit dit met de studenten in mijn klas? Conflicten
ontstaan vaak, wanneer er een clash is tussen verschillende waarden. Zo kan een student het heel
belangrijk vinden dat opdrachten op tijd ingeleverd worden, dat duidt op betrouwbaarheid. Terwijl
de ander meer behoefte heeft aan ontspanning en zo op het laatste moment nog aan zijn beste
werk komt. We kunnen zo verschillend zijn qua achtergrond, interesses en persoonlijkheid. Maar
wanneer onze waarden overeenkomen, dan hebben we grond om op te bouwen. Of nog beter, het
is in ieder geval belangrijk om onze waarden te kunnen verwoorden. Je hoeft het niet altijd eens te
zijn, om een ander te kunnen begrijpen. Door met elkaar in gesprek te zijn, komen we tot
empathie. Mijn studenten hoeven ook geen beste vrienden te worden, zolang ze maar open staan
voor elkaar.
Zo kom je erachter, op het eerste oog zo verschillend, in ons hart vaak hetzelfde.!

Naomi de Lange is gastblogger bij impactyou.nl en docent/coach bij het Friesland College.
Ze ’empowert’ jongvolwassenen en stimuleert hen meer uit zichzelf, de opleiding en het leven te halen.