Foto van links naar rechts:
Florus Roelofsen – Voorzitter MBO College Noord – MBO College Westpoort, Coen Kraak – Opleidingsmanager Mobiliteitstechniek, Kirsten Mauer – Directeur & Founder ImpactYou, Jacques Neefs – Programmadirecteur NexTechnician en Jeroen Soeterbroek – CEO Connect Holland

      PERSBERICHT, April 2019

ROC van Amsterdam en NexTechnician zetten in op het eerste online Community- & Matchingsplatform voor studenten en bedrijven

Onderwijs en bedrijfsleven nu ook digitaal met elkaar verweven middels integraal Community- en Matchingsplatform gericht op een leven lang leren en ontwikkelen

ROC van Amsterdam, NexTechnician, ImpactYou en Connect Holland

– 4 partijen, één visie, één missie –

Vanuit de wens nog nadrukkelijker in te spelen op de hedendaagse leefwereld van studenten zijn het ROC van Amsterdam, NexTechnician, ImpactYou en Connect Holland erin geslaagd een digitale brug te slaan richting het bedrijfsleven door de opzet van een volwaardig, innovatief, en uiterst praktisch loopbaanprogramma dat studenten concreet helpt bij de route van studie naar stage naar werk. Een professioneel Community- en Matchingsplatform voor bedrijven waar alle kwaliteiten van de student, inclusief Skills & Ervaringen, Interactief Portfolio en Stage & Werk bij elkaar komen.

De inzet: Van studie naar stage naar werk voor een leven lang leren.

Kern van de samenwerking is de realisatie van een loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) dat studenten vanuit de opleidingsinhoud en hun leefwereld concreet verder helpt bij (het vinden en behouden van) stage en werk. Door matching voor stage of werk te laten plaatsvinden vanuit een uniek digitaal platform, waarin de loopbaanontwikkeling middels een laagdrempelige community en uitdagende loopbaanlessen wordt geborgd, ontstaat er een duurzaam ecosysteem waar zowel studenten als bedrijven zichzelf profileren met ‘rijke’ kwaliteitsprofielen. Hiermee wordt ingezet op een blijvende verbinding tussen studenten en bedrijven, zowel tijdens als ook lang na het afstuderen. Denk hierbij ook aan het actief benutten en betrekken van alumni.

Florus Roelofsen, voorzitter MBO College Westpoort en MBO College Noord van het ROC van Amsterdam: “Wat deze verbintenis zo bijzonder maakt is de intensieve samenwerking tussen alle kernspelers en stakeholders. Vanuit alle lagen van de betrokken organisaties is iedereen erop gebrand om onze missie van studie naar stage naar werk te realiseren, waarmee de borging van dit bijzondere programma ook wordt gegarandeerd.”

Centraal in de (eerste) opzet is het volwaardig faciliteren van alle studenten Mobiliteitstechniek (binnen ROC van Amsterdam), waarbij NexTechnician een belangrijke rol vervult.

Programmadirecteur NexTechnician, Jacques Neefs: “Met de start van ons opleidingscentrum vanuit de publiek-private samenwerking met het ROC van Amsterdam zagen wij een extra kans versneld in te zetten op verdere interactie tussen het onderwijs en alle aangesloten bedrijven. Door het creëren van een online Community- en Matchingsplatform, waarin studenten, bedrijven en leermeesters

elkaar ontmoeten, wordt direct een persoonlijk, laagdrempelig netwerk opgebouwd waar het ROC van Amsterdam, haar studenten en de verbonden bedrijven maximaal van kunnen profiteren.”

Het fundament van het bijzondere LOB-project is gelegd door onderwijsvernieuwer ImpactYou, die jarenlang heeft toegewerkt naar een loopbaanprogramma dat vanuit de dynamische behoefte binnen het onderwijs qua vorm en inhoud het beste zou aansluiten bij de student van nu, met oog op de toekomst. Het resultaat van deze ontwikkelingen heet Route LOB en is derhalve een van de belangrijkste ‘content-pijlers’ geworden en de drijfkracht achter het succes. Zowel offline als online.

Kirsten Mauer, Directeur & Founder ImpactYou: “Wij zijn trots dat we als pioniers in staat zijn geweest om deze unieke verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hiermee geven we in de meest concrete en tastbare vorm inhoud en betekenis aan loopbaanontwikkeling. Een platform waarin studenten en bedrijven elkaar ontmoeten en samen werken aan uitdagend en persoonlijk onderwijs. Een droom die werkelijkheid is geworden!”.

Voor het verrijken van het online Community- en Matchingsplatform richting de arbeidsmarkt zijn NexTechnician en ImpactYou, samen met alle andere betrokken partijen, erin geslaagd de samenwerking nog verder te versterken door het aantrekken van Connect Holland. Connect Holland is een van de meest gekwalificeerde bedrijven op het gebied van digitale transformatie in een wereld waar alles en iedereen continu verbonden is. Jeroen Soeterbroek, CEO Connect Holland, zegt hierover: “We zijn verheugd om als partner mee te werken aan dit prachtige initiatief. Als ontwikkelaar van HR-platforms zullen we de wereld van werk binnen handbereik brengen van zowel studenten als werkgevers in deze regio. We gebruiken hiervoor state-of-the-art technologie op het gebied van digitale platforms en matching!”.