BESTEMMING ONBEKEND

LOB is een reis waarvan de bestemming onbekend is. En toch worden we al vanaf jonge leeftijd geconfronteerd met keuzes die van invloed zijn op deze bestemming. De vraag ‘wat wil je later worden?’ is een veelvoorkomende vraag die al aan kinderen wordt gesteld. Alleen wordt bijna niemand wat hij of zij vroeger dacht te worden. Veel mensen besluiten tegenwoordig op latere leeftijd zelfs het roer volledig om te gooien, omdat ze niet gelukkig zijn met het resultaat van hun loopbaankeuzes of daartoe gedwongen worden wegens een veranderde arbeidsmarkt. Hoe zit dat bij u? Welke keuzes en ervaringen hebben u gebracht tot waar u nu staat als professional? Als u vandaag opnieuw zou mogen kiezen, kiest u dan hetzelfde? Of zou u alles anders doen?

Regie eigen loopbaan

ImpactYou heeft met Route LOB een programma ontwikkeld waarmee iedereen handvatten krijgt aangereikt om meer sturing te geven aan Loopbaanontwikkeling- en Begeleiding (LOB). Jongeren krijgen de mogelijkheid hun kansen te vergroten om (eerder) uit te komen op de bestemming waar zij van dromen, een bestemming die écht bij hen past. Het zet stevig in op de empowerment van jongeren, op het ontwikkelen van een positieve mindset en het maximaal benutten van talent (in welke vorm en mate dan ook). Alle onderdelen van Route LOB tezamen creëren een ecosysteem waarin ‘een leven lang ontwikkelen’ centraal staat, waar jongeren (meer) grip krijgen op hun loopbaan en waar onderwijs en het bedrijfsleven optimaal verbonden zijn.

Samen op reis

LOB roept doorgaans weerstand op bij docenten, omdat het wordt ervaren als iets dat moet, iets waar zij niet in gespecialiseerd zijn en als een tijdrovende inspanning naast alle andere werkzaamheden. Het is onduidelijk wat het verschil is tussen LOB, SLB en Burgerschap en waarom het nu ineens nodig is om naast docent en/of mentor ook ineens loopbaancoach te kunnen zijn. Dat is toch een vak apart? Er is allerlei materiaal (gratis) beschikbaar, en toch worstelt men. Leerlingen en studenten zien er vaak het nut niet van in en willen zo snel mogelijk af van hun inspanningsverplichting. In die zin roept de reis en de bestemming voor de docent op het gebied van LOB net zoveel vraagtekens op als bij leerlingen en studenten. Samen op reis dus. Om dat avontuur op een prettige en effectieve manier aan te kunnen gaan is er behoefte aan structuur, duidelijkheid en een laagdrempelige basis om mee van start te kunnen gaan.

Tools en programma

ImpactYou voorziet daarin door middel van een gestructureerd en praktisch werkboek waarmee leerlingen en studenten geprikkeld worden hun eigen route uit te stippelen en te reflecteren over wat ze tijdens hun reis meemaken. Aanvullend wordt er gebouwd aan een Online Profielwebsite (inclusief Videostudio met autocue en Interactief Portfolio) als groeidocument waarin de voortgang en ontwikkeling van leerlingen en studenten tastbaar wordt. Deze omgeving helpt bij het voeren van loopbaangesprekken en daagt hen uit kritisch en met trots naar zichzelf te kijken. Het reist overal mee naar toe (een koffer als het ware) en vormt een uitnodigend en professioneel visitekaartje richting stagebedrijven en werkgevers. Daarnaast is het een handig instrument om in te zetten tijdens een intakegesprek voor vervolgopleidingen of bij oudergesprekken.

Transformatie tot coach

Vanuit het Loopbaanmagazijn worden leerkrachten en docenten ontzorgd in de vorm van leshandleidingen, PowerPointpresentaties, filmpjes en allerlei inspirerende bonusmaterialen. Dit levert tijdwinst op in de lesvoorbereidingen en biedt de docent meer ruimte om zich ‘al doende’ verder te bekwamen als loopbaancoach. Er wordt in de materialen ook aandacht besteed aan actualiteiten en verschillende interesses, zodat de docent op ieder moment in staat is het ‘juiste haakje’ te vinden om de les, de opdracht of het gesprek op aan te passen.

Over ImpactYou

ImpactYou bestaat uit een club betrokken en bevlogen mensen die zich vol passie inzetten om het onderwijs persoonlijker en uitdagender te maken onder de noemer Route LOB.

Waarom kiezen voor Route LOB?

‘Wij zijn de samenwerking met ImpactYou aangegaan omdat wij merkten dat onze studenten steeds meer dingen nodig hebben die wij die hen voorheen niet boden. Wij hadden een tijdje geleden een LOB-evenement en wat ik daar zag was een theater vol bruisende energie. Het is heel erg leuk om te zien hoe docenten en studenten geënthousiasmeerd raken door het programma en ook meteen al zien wat zij eraan hebben.’  – Pieter van der Bent, Opleidingsmanager

Nieuwsgierig geworden?

Ga naar www.impactyou.nl of neem contact op via 085-0604215 of info@impactyou.nl.

Dit artikel komt uit de uitgave Onderwijs Special – Bij De Les- van NVS NVL

Oktober 2019