In dit blog neem ik jullie mee in de laatste hectische weken voor de zomervakantie. De hectische weken voor een docent, mentor en coach. De laatste maand voor de zomervakantie is namelijk altijd hectisch. In deze periode gebeuren er veel dingen. Je bent bezig met het afsluiten van het schooljaar. Maar aan de andere kant  ben je ook al druk bezig met het voorbereiden van de eerste weken na de zomervakantie, de start van het nieuwe schooljaar. De combinatie van deze werkzaamheden vraagt veel van je organisatie-skills en laat je de nodige prioriteiten stellen. Ook van je flexibiliteit als persoon wordt veel gevraagd. Als je in deze hectische periode je talenten kunt benutten en in om kunt zetten in actie kun je de hectiek al snel een plaats geven. Hier kom ik in mijn volgende blog op terug. Nu eerst, wat maakt deze periode nu zo hectisch?

In de laatste weken voor de vakantie ben je bezig met het werken in twee schooljaren. Je bent het huidige schooljaar aan het afsluiten en aan de andere kant ben je het nieuwe schooljaar alweer aan het opstarten. Ik denk trouwens altijd in schooljaren, herkenbaar onder de mensen die in het onderwijs werken? Het afsluiten van het huidige schooljaar bestaat uit een aantal dingen. Je bent bezig met dossiers bijwerken, afscheid nemen van je klassen, afscheid nemen van je mentorklas, warme overdracht gesprekken voeren met je collega’s, etc. Omdat ik weet dat de laatste weken altijd druk zijn, start ik een maand van te voren met het bijwerken van de dossiers van mijn mentorleerlingen. Bij ons op school zetten we alles in Magister (dit is het leerlingvolgsysteem dat wij op school gebruiken) en werken we met overdrachtsformulieren en begeleidingskaarten. Deze werk je aan het einde van het schooljaar bij. Deze documenten geven de nieuwe mentor/coach in een notendop de belangrijkste informatie over een leerling. Zelf heb ik een mentorklas van 26 leerlingen, dossiers bijwerken en begeleidingskaarten invullen is een tijdrovende klus. Gemiddeld ben ik hier 15 minuten per leerling mee bezig. Om alles goed en efficiënt te doen werk ik maximaal vier dossiers op een dag bij. Naast het overdragen van mentorleerlingen, wat trouwens ook nog tijdens een warme overdacht gebeurd, ben je normaliter bezig met het nakijken van toetsen en het surveilleren tijdens de toetsweek. Dit geeft me extra ademruimte, je bent namelijk niet de hele dag aan het lesgeven en kunt hierdoor je werkzaamheden zelf indelen. Helaas heeft het coronavirus de planning voor dit schooljaar aangepast. De toetsweek is uit de planning verwijderd en de docenten hebben lessen verzorgd tot de laatste week voor de zomervakantie. Iets minder tijd dus om dossiers bij te werken… Daarnaast ben je in de laatste weken ook bezig met het afscheid nemen van je klassen. Hoe kun je hier op een leuke manier invulling aangeven? Hoe bedank je de leerlingen voor het leuke schooljaar? Hoe sluit je het schooljaar af met je mentorklas? Geef je ze nog een bedankje/aardigheidje mee? Allemaal vragen die om antwoorden vragen. En ook het bedenken van deze antwoorden kost tijd.

De overgangsvergadering van mijn mentorklas heeft eind mei al plaatsgevonden. Leerlingen en ouders kregen begin juni te weten naar welk niveau de leerlingen zouden overgaan. Bij ons op school hebben we er voor gekozen om tijden de ‘thuiswerkperiode’ te werken met formatieve beoordelingen. Dit heeft er toe geleid dat de leerlingen geen rapport meer zouden krijgen aan het eind van het schooljaar. Alle leerlingen hebben in plaats van het rapport een overgangsbewijs gekregen. Als mentor heb ik er voor gekozen de leerlingen allemaal een pluimpje, (https://www.liefsoppapier.nl/) bij dit bewijs mee te geven. Het pluimpje is een korte boodschap, een positieve noot op papier. Een blijk van waardering voor het vele werk dat ze de afgelopen periode hebben verzet. De ene leerling heeft net wat harder gewerkt dan de ander. Maar alle leerlingen hebben laten zien dat ze in staat zijn om in zich in deze veranderde leeromgeving  staande te houden! Super knap! Het pluimpje vormt voor mij als mentor/coach een klein gebaar met een grote boodschap. Wil je ook werken met pluimpjes? Tip, er zijn super toffe pluimpjes te vinden bij Liefsoppapier. Voor iedereen is hier wel een passende pluim te vinden!

Naast het afscheid nemen van mijn huidige klassen en mentorklas heb ik ook al kennisgemaakt met mijn nieuwe mentorklas. Tijdens een kennismakingsmiddag in de sporthal hebben we allerlei spelletjes gedaan om elkaar te leren kennen. Op deze middag doe je als mentor veel indrukken op. Wie valt er op? Om welke reden valt hij/zij op? Wie valt er juist helemaal niet op? Na de kennismakingsmiddag start direct eigenlijk al het nieuwe schooljaar. Je duikt namelijk in de dossiers van de nieuwe leerlingen en gaat aan de slag met preventieve HGPD’s. Voor de niet kenners van een HGPD, dit is de afkorting van Handelings Gerichte Proces Diagnostiek. Kort samengevat is het een document waarmee je eventuele hulpvragen die bij leerlingen spelen in kaart kunt brengen. Je schetst hierin de situatie, stelt verhelderende vragen, brengt de omgeving van de leerling in kaart en werkt het HGPD na iedere actie bij. Leerlingen die op de basisschool zijn opgevallen, dit kan zijn omwille van Dyslexie, Dyscalculie, leerachterstanden, gedragsproblemen of andere zaken, worden meegenomen in een preventief HGPD. Mocht er in de brugklas dan iets spelen bij deze leerling, dan kan er snel actie worden ondernomen.
De overstap naar de middelbare school is voor veel leerlingen een spannende tijd. De ene leerling heeft meer hulp nodig bij de overstap dan de andere, hierdoor is een warme overdracht tussen mentoren/coaches en groep acht docenten dus zeer welkom. Tijdens deze overdracht heb je als mentor contact met de groep acht docent van de basisschool en spreek je de leerlingen door. Ook dit doe je vaak allemaal voor de zomervakantie.

Om iedere dag met frisse energie in deze hectische periode aan de slag te gaan maak ik gebruik van mijn talenten. Zoals de trouwe lezer inmiddels wel weet ben ik er van overtuigd dat je met behulp van je talenten je zelf kunt ontwikkelen en kunt groeien op je eigen ontwikkelingsladder. In mijn volgende blog zal ik jullie meenemen in de wereld van de 39 talenten van Luk Dewulf. Ik zal schrijven over de inzet van mijn talenten tijdens de afgelopen periode en het ontdekken en herkennen van je eigen talenten.

Voor nu, een fijne vakantie gewenst. Neem af en toe tijd voor jezelf, blik dan eens terug op afgelopen periode. Wie zou jij een pluimpje willen geven en waarom? Een korte tekst of soms al een krachtig woord doet wonderen!

Sjoerd Bongaerts is gastblogger en onderwijsadviseur bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacum College. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.