“Meneer, bij het zien van dit ijsje denk ik écht aan genieten!” Weet u wanneer ik ook zo geniet?! …

In mijn vorige blog hebben jullie kunnen lezen hoe ik inhoud geef aan de coachgesprekken die ik met mijn mentorleerlingen voer. Ik heb toen beloofd dat ik in mijn volgende blog zou terug komen op het voeren van LOB-gesprekken met mijn mentorleerlingen. Hier is die dan, de eerste blog over het voeren van een LOB-gesprek.

Jullie hebben al verschillende voorbeelden van coachtools kunnen lezen, die ik inzet tijdens mijn coachgesprekken. Denk bijvoorbeeld aan de poster waar ik het in mijn vorige blog over had. Deze tools en gesprekken geven de input voor de invulling van de LOB-gesprekken.

Voorafgaand aan het eerste LOB-gesprek vindt er een coachgesprek plaats in een kleine groep van ongeveer vier leerlingen. Hieronder volgt een voorbeeld:
In dit coachgesprek ga ik aan de slag met fotokaarten (bij de kenners ook wel bekend als associatiekaarten). Voordat de leerlingen binnenkomen zorg ik dat ik tafels bij elkaar heb geschoven en ik de fotokaarten in het midden van tafels uit elkaar heb gelegd. De kaarten zijn voorzien van foto’s en een bijpassende zin. De leerlingen lopen rond de tafel en kiezen de kaart uit die ze het meest bij zichzelf vinden passen. Ik maak de opdracht specifieker door ze alleen naar de foto te laten kijken, de tekst is niet belangrijk bij deze opdracht. De leerlingen krijgen ongeveer vijf minuten de tijd om rond de tafel te lopen en de voor hen meest passende kaart te kiezen. Zo koos vorige week een leerling voor een kaart waarop een foto van een wegafsluiting was te zien met een stopbord. Links van de wegafsluiting was plaats om de wegafsluiting te vermijden. De leerling koos deze kaart met de gedachte: “ik vind deze kaart bij mij passen omdat ik mezelf erg eigenwijs vind”.

Nadat iedereen een kaart heeft gekozen gaan we met de groep in gesprek over de gekozen kaarten. Iedereen vertelt waarom hij/zij heeft gekozen voor een bepaalde kaart. Daarnaast stel ik verdiepende vragen richting de leerlingen. Ik wil bijvoorbeeld weten waarom leerlingen voor een bepaalde kaart hebben gekozen. Ook vind ik het interessant om aan de overige leerlingen te vragen of ze de kaart bij de leerling vinden passen.

Een interessant feitje: het tienerbrein vindt het schitterend om te associëren. Door te associëren worden de hersenen aan het werk gezet en worden er nieuwe verbindingen in het brein gelegd. Niet alle leerlingen geven namelijk dezelfde betekenis aan de fotokaarten. Het is interessant om hierover met elkaar in gesprek te gaan en de leerlingen nieuwe inzichten te laten opdoen.

Een dergelijke opdracht, zoals de hier bovengenoemde fotokaartopdracht of de posteropdracht (die in mijn vorige blog omschreven staat) gebruik ik vervolgens in een individueel LOB-gesprek met de leerling. Ik ga dan dieper in op de uitkomsten van deze opdrachten, zodat de leerling zichzelf, zijn/haar karaktereigenschappen, sterke en zwakke kanten en dus identiteit leert kennen.

Ook is de fotokaartopdracht een van de onderwerpen die terugkomt in de ouderavondpresentatie. Als mentor kies ik ervoor om per leerling een oudergesprek van 30 minuten te voeren. Ik vind het belangrijk dat ouders meekrijgen welke groei hun kind doormaakt. Tijdens de coachlessen werkt de leerling aan de eigen presentatie, die de leerling vervolgens presenteert aan zijn/haar ouders. Nieuwsgierig naar de inhoud van zulke presentatie? Lees dan mijn volgende blog in november!

Sjoerd Bongaerts is gast blogger bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacum College. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.