Je talenten overdrijven kan negatieve gevolgen met zich meebrengen. Door hefboomvaardigheden in te zetten kun je het overdrijven van talenten voorkomen. Hier heb ik het in mijn vorige blog over gehad. In dit blog wil ik jullie meenemen in het kiezen voor jouw talenten. Waarom is dit niet altijd even makkelijk? En wat kun je er aan doen om makkelijk jouw hart en dus jouw talenten te volgen?

‘Je talent volgen en kiezen voor je talent lijkt eenvoudig, maar niets is minder waar. Kiezen om datgene te doen waar je goed in bent is vaak een lastige en moeilijke keuze. Je hebt er veel eigen inzichten en moed voor nodig.’(Luk Dewulf)

Om te kunnen kiezen voor je talenten moet je eerst zorgen voor een juiste omgeving (context). Pas als de context goed is kun je werken aan je talenten. De context waarin je je talent inzet moet je positieve energie opleveren. Maar het inzetten van je talenten in bepaalde contexten kost je soms ook energie, dit is normaal, maar onder de eindstreep moet het inzetten van je talent je mentale energie hebben opgeleverd. In mijn vorige blog vertelde ik over mijn talent empathie. Een ander talent dat ik vaak inzet in mijn omgeving, is het talent van de bezige bij. Ik kan niet stil zitten en wil bezig blijven. Dit talent levert mij positieve energie, maar ook negatieve energie op. De laatste tijd merk ik dat met name in mijn werksituatie dit talent veel negatieve energie oplevert, terwijl het in mijn thuissituatie juist positieve energie oplevert. In mijn werksituatie zet ik me voor iedereen in, maar blijft de waardering soms uit. Dit terwijl ik deze waardering wel krijg voor de dingen die ik doe in mijn thuissituatie. Het gaat er in deze situaties om dat ik ervoor zorg dat mijn energiebalans in evenwicht blijft. Als ik in een week meer dagen met een positieve energiebalans heb gehad, heeft dit geen gevolgen voor de inzet van mijn talenten en mijn motivatie om deze talenten in te zetten.

Wat is jouw energiebalans als het gaat om de inzet van talenten? Tip, houd voor jezelf een dagboek bij. Houd van één week bij hoeveel dagen je een negatieve energiebalans had en hoeveel dagen je afsloot met een positieve energiebalans.

  • Op welke dagen was je ’s avonds fysiek moe, maar wel mentaal opgeladen?
  • Op welke dagen was je ’s avonds fysiek fris en juist mentaal moe?
  • Het bijhouden van een dagboek zal je veel nieuwe informatie opleveren.

Uiteindelijk streef je naar een positieve energiebalans. Alleen dan kun je kiezen voor je talent. Door het invullen van het dagboek heb je stap één gezet op weg naar kiezen voor je talent en het streven naar een positieve energiebalans. Stap twee vormt het inzetten van je hefboomvaardigheden. Lukt het niet om je talent in te zetten in een bepaalde context, kost het je teveel energie? Laat dan je hefboomvaardigheden spreken! Nog niet bewust van je hefboomvaardigheden? Ga dan op zoek naar iemand die je aanvult, een luisterend oor biedt of iemand die je activiteiten waar je negatieve energie van krijgt kan overnemen. Levert het inzetten van deze tools je te weinig op, stop er dan ook mee. Je staat waarschijnlijk voor een moeilijkere uitdaging: je moet op zoek naar nieuwe contexten om je talenten in te zetten. Help! Dit is soms moeilijk, maar levert je uiteindelijk veel meer op! In mijn huidige werk als docent merkt ik dat de context waarin ik werk, de organisatie waarvoor ik werk, steeds meer negatieve energie oplevert. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om een nieuwe context te zoeken waarin ik mijn talenten kan inzetten en me dit wel positieve energie oplevert. Dit is gelukt, namelijk het opzetten van mijn eigen onderneming. En natuurlijk krijg je van het starten van een eigen onderneming ook dagen met negatieve energie voor je kiezen. Dagen waarop je fysiek en mentaal moe bent. Maar als je de balans opmaakt levert het meer dagen met positieve energie op, dagen waarop je fysiek misschien moe bent maar mentaal opgeladen en fris bent. Het begin zal zwaar zijn, je zult door de zure appel heen moeten bijten, maar het levert je zoveel meer op!

Kiezen voor je talent heeft ook te maken met motivatie. Pas als je opzoek gaat naar nieuwe uitdagingen ontstaat er motivatie en kun je je talenten ontwikkelen. Wat motivatie met talentontwikkeling te maken heeft zal ik toelichten in mijn volgende blog.

Sjoerd Bongaerts is gastblogger en onderwijsadviseur bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacum College. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.