‘Talent is een gave of aanleg die jongeren het potentieel geeft om heel erg goed te worden als ze gedrag ontwikkelen voor dat talent in een specifieke situatie’ (Luk Dewulf, 2020).

Met andere woorden, talent is pas een talent als we een omgeving creëren waarin het talent uitgevoerd kan worden. In mijn vorige blog heb ik geschreven over het belang van talentontwikkeling bij jongeren. In dit blog neem ik jullie mee in het bewustwordingsproces waardoor jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en hoe jij als professional hierbij een belangrijke rol vervuld. Hoe laat je jongeren inzien wat hun talenten zijn?

Jongeren beschikken stuk voor stuk over verschillende talenten. Hier zijn ze zich over het algemeen niet altijd van bewust. Als professional dien jij hen hier bewust van te maken. Door de juiste vragen te stellen, door vooruit te denken en het grotere geheel te overzien. In een gesprek met de jongeren ontdek je de talenten van jongeren. Hoe herken ik als coach en mentor de talenten van jongeren terug in de gesprekken die ik met ze voer? Ik zal jullie een praktisch voorbeeld geven. In mijn mentorklas start ik elk jaar met een vragenlijst. De leerlingen vullen deze vragenlijst thuis samen met hun ouders in. De vragenlijst levert mij als mentor belangrijke informatie op. Hierbij moet je denken aan de gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, schoolloopbaan, vrijetijdsbestedingen, leerproblemen, etc. In eerste instantie dus standaardinformatie, maar dit is wel de start van het in kaart brengen van talenten. Nieuwsgierig naar de vragenlijst? Je vindt deze terug in het downloadcenter van Young Talent Coach (https://youngtalentcoach.com/downloads/)

Als voorbereiding op het eerste gesprek neem ik de ingevulde vragenlijst door. Ik zoek naar een rode draad en maak notities zodat ik in het gesprek gericht vragen kan stellen. Volgens Luk Dewolf, je weet wel de meneer die 39 talenten in kaart heeft gebracht, zijn er een aantal vragen die je kunt stellen om erachter te komen of de jongeren ook al talenten in de praktijk hebben gebracht. Hoe merk je in het gesprek dat jongeren beschikken over een specifiek talent?

  • Ze kijken er naar uit om met een specifieke activiteit aan de slag te gaan
  • Ze genieten ervan terwijl ze met de activiteit bezig zijn.
  • Ze vinden het zelf helemaal niet zo bijzonder wat ze doen.
  • Ze verliezen de tijd uit het oog tijdens het uitvoeren van de activiteit
  • De activiteit vermoeit hen niet, pas na de activiteit blijkt dat het toch wel vermoeiend was.
  • Na de activiteit voelen ze zich mentaal opgeladen

Als van bovenstaande zes kenmerken er minimaal vier van toepassing zijn op de jongere waarmee je in gesprek bent, dan heb je beet! Je hebt een talent gevonden! De eerste stap in de talentontwikkeling en het bewustwordingsproces bij de jongere is gezet. Nu het talent boven water is komen drijven is het tijd om te onderzoeken wat de inzet van dit talent kan opleveren. De weg voor nieuwe uitdagingen is geopend en het talent kan verder worden ontwikkeld. Jij als professional kunt hier een grote rol in spelen.

Eerst aandacht voor een grote valkuil. De meeste jongeren zijn zich zoals al vaker aangegeven nog niet bewust van hun talenten, dit vormt een uitdaging voor ons als professionals. Via bovenstaande kenmerken kun je in een kennismakingsgesprek de eerste stap zetten in de talentontwikkeling. Een andere grote groep vormt de jongeren die zich wel bewust zijn van hun talenten maar vervolgens hun talenten onbewust overdrijven. Talenten zijn soms klein van aard maar hebben grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het talent empathie. Een super mooi talent, maar als je je talent overdrijft gaat dit ten kosten van jezelf. Je hebt bijvoorbeeld last van stress of slapeloze nachten omdat je teveel denkt aan de personen die hun lief en leed met jou hebben gedeeld. Help! Wat nu?

Talenten ontwikkelen is dus één, maar aan de andere kant staat dat je talenten in actie ook moet kunnen beperken. Hier ligt voor jou als professional een mooie taak. Ga aan de slag met hefboomvaardigheden! In mijn volgende blog zal ik hier uitgebreid op terugkomen!

Sjoerd Bongaerts is gastblogger en onderwijsadviseur bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacum College. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.