“Meneer, ik ga toch niet 15 minuten over mezelf praten tegen mijn ouders? Doe normaal, dat kan ik helemaal niet”

Het is begin oktober, ik vertel mijn mentorklas dat ze tijdens de ouderavond in november een presentatie moeten geven aan hun ouders. De klas schrikt en stribbelt tegen. Ze vinden het eng, weten niet wat ze moeten vertellen en zijn bang om de verkeerde dingen te zeggen. Ik stel ze gerust door aan te geven dat we tijdens de coachlessen gaan werken aan de presentatie en dat ik ze op weg help.

“Meneer, wat moet ik dan allemaal vertellen tegen mijn ouders? Ze weten toch al alles van mij”. Ik leg de klas uit dat ik het als coach belangrijk vindt dat de leerling zichzelf “echt” leert kennen. En dat ik vind dat hun ouders hen hierbij kunnen helpen. Om de klas gerust te stellen plaats ik in Classroom (een handige google-app voor het onderwijs) de lijst met onderwerpen die de leerlingen in hun presentatie moeten verwerken. De lijst is gecategoriseerd in de volgende domeinen; schoolprestaties, loopbaanontwikkeling en jezelf leren kennen.

Bij de schoolprestaties vertellen de leerlingen over hun cijfers, werkhouding en inzet. Daarnaast wil ik dat de leerlingen hierbij een concreet doel verwerken. Waar gaan ze de komende periode aan werken? Hoe kunnen we controleren bij het volgende gesprek of er vooruitgang is geboekt? Welke hulpmiddelen heeft de leerling nodig om het doel te bereiken? Na de presentatie bedenk ik samen met de leerling en de ouders een passend plan van aanpak.

Naast de schoolprestaties vertellen de leerlingen over hun loopbaanontwikkeling. De leerlingen vertellen dan over hun ‘ervaringen’. De ervaringen die de leerlingen beschrijven zullen invloed hebben op het keuzeproces richting het derde leerjaar. De leerlingen in mijn coachklas moeten namelijk in april een profiel kiezen voor de bovenbouw. Om het keuzeproces te vergemakkelijken werken we met een LOB-programma. Daarnaast vinden er LOB-dagen plaats. Tijdens deze dagen proeven de leerlingen aan de verschillende profielen binnen het VMBO die er worden aangeboden in de regio. Aan de hand van het LOB-programma en de LOB-dagen zullen er bij de leerlingen ervaringen ontstaan die ze verwerken in hun presentatie. Mede aan de hand van deze ervaringen kiezen de leerlingen een stageplaats. Want in deze periode zullen ze stage lopen bij bijvoorbeeld een bedrijf. Dit bedrijf zal allicht passen binnen het keuzeprofiel dat de leerlingen willen kiezen en op deze manier kunnen ze ‘echt’ kennis maken met het werkveld. Ze leggen de ouders uit waar en waarom ze bij dit bedrijf stage willen lopen en wat ze er willen leren.

Omdat het brein van de leerlingen volop in ontwikkeling is en er telkens nieuwe verbindingen worden gelegd, leert de leerling zichzelf steeds beter kennen. Dit is ook belangrijk, want zoals jullie hebben gelezen in mijn eerdere blogs, ben ik ervan overtuigd dat jongeren zich pas kunnen ontwikkelen als zij zichzelf kennen en hun eigen talenten leren te benutten. Om het brein van de leerling hierbij te ondersteunen, wil ik dat de leerlingen in hun presentatie ook vertellen over hun eigen ‘ik’. Welke eigenschappen hebben ze? Welke kwaliteiten zetten ze in? En welke motieven vinden zij belangrijk in hun leven? Dit vormt een interessant stukje van de presentatie. Waarom?

Hier kom ik op terug in mijn volgende blog…

Nieuwsgierig naar hoe ik mijn coachlessen invul en welke werkvormen ik allemaal gebruikt tijdens mijn coachlessen en mijn coachsessies in mijn eigen praktijk? Volg mijn blogs, neem contact met me op of volg me op social media! info@youngtalentcoach.com

 

Sjoerd Bongaerts is gast blogger bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacum College. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.