In mijn vorige blog heb ik geschreven waarom het kiezen voor jouw talenten niet altijd even makkelijk is. Dit heeft mede te maken met je omgeving waarin je je voort beweegt. Maar ook je energiebalans speelt hierbij een grote rol. Een andere belangrijke factor die een rol speelt is motivatie.

We leven op dit moment in een ‘abnormale tijd’. Corona heeft Nederland en de rest van de wereld in de greep. Als docenten en andere onderwijsprofessionals worden we beperkt, zijn we afhankelijk van afstandsonderwijs en hebben we te maken met leerlingen die tijdens de vorige ‘golf’ veelal het voordeel van de twijfel hebben gekregen. Ze mochten toch over naar een hoger niveau en zijn nu niet gemotiveerd. Dit komt mede omdat ze te maken hebben met een leerachterstand, ze het hoge niveau niet aankunnen, het tempo niet kunnen bijbenen of omdat ze geen doel voor ogen hebben. In dit blog beschrijf ik de invloed van motivatie op je dagelijks functioneren en de inzet van jouw talenten.

In de afgelopen reeks blogs is inmiddels duidelijk geworden dat iedereen over talenten beschikt. Het inzetten van deze talenten is echter van een andere orde. Een van de beperkingen bij het inzetten van je talenten kan dus het ontbreken van motivatie zijn. Even een uitstapje naar de theorie, wat is motivatie eigenlijk? Wetenschappers zoals Kurt Lewin beschrijven dat het bereiken van een doel met motivationele kracht afhankelijk is van een aantal factoren:

  • De sterkte van de behoefte die iemand voelt
  • De waarde van het doel voor iemand
  • De psychologische afstand die iemand ervaart tot het doel.

Neem als voorbeeld de leerlingen die tijdens de laatste rapportbesprekingen vorig schooljaar het voordeel van de twijfel hebben gekregen. De kans is groot dat deze leerlingen in een regulier schooljaar waren blijven zitten of naar een lager niveau waren doorgestroomd. Deze leerlingen zijn dit schooljaar gestart op misschien wel een te hoog niveau? Een te hoog leerjaar? Veel van deze leerlingen kunnen de inhaalslag niet bijbenen en behalen nog vele onvoldoendes.

In hoeverre zijn deze leerlingen nog gemotiveerd om te werken voor school? Hebben zij een doel voor ogen? Hoe sterk is de behoefte om op school te presteren? Hoe groot is de afstand tot het bereiken van het doel?

De leerlingen die jij ondersteunt hebben op dit moment allemaal behoefte aan motivatie. Een aantal leerlingen zal deze motivatie vanuit zichzelf al ervaren (intrinsieke motivatie). Sommige leerlingen ervaren motivatie omdat ze beloningen ontvangen of omdat ze gestraft worden als ze hun taak niet vervullen. Als onderwijsprofessional wil je alle jongeren motiveren. Maar hoe doe je dit nou? Naar mijn idee bestaat dit uit een aantal stappen. Stap  één hierbij is het ontrafelen van de motivatie. Om welke reden worden jou jongeren op dit moment gemotiveerd? Hier zal ik verderop in mijn blog een oefening voor meegeven. Stap twee vormt het formuleren van doelen. Alle jongeren kunnen doelen formuleren, we denken vaak dat doelen ‘groots’ moeten zijn, maar motivatie ontstaat vaak al bij het volbrengen van kleine doelen! Dus klein beginnen is het devies!

Stap drie vormt het coachen van de leerlingen. Hoe monitor je de motivatie van de jongeren? Hoe help je ze hun doelen te bereiken? Welke stappen moeten de jongeren zetten om hun doel in zicht te houden? Stap drie behandel ik in mijn volgende blog. Ik neem jullie dan mee op reis. We gaan via de methode van ExpeditieMe samen op pad. Ik heb er zin in!

Terug naar stap één: het ontrafelen van motivatie. Als jij weet op welke manier(en) jongeren worden gemotiveerd kun je hier in jouw coaching op aansturen. Ook kun je als coach de manier van motiveren bij jongeren proberen te veranderen. Een toffe oefening hierbij is het ‘ontrafelen van je motivatie’. De basis van deze oefening komt uit het boek ‘een leven lang kiezen’ (Evelyne Meens), aan deze oefening heb ik nog een aantal eigen ingrediënten toegevoegd. De complete oefening kun je terug vinden in het downloadcenter van Young Talent Coach (https://youngtalentcoach.com/downloads/).

Kern van de oefening: vraag aan je coachee om drie wekelijkse activiteiten in gedachten te nemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: huiswerk maken, gamen, met vrienden afspreken, leren voor een toets, je hobby uitvoeren, etc. Ook kun je vragen om je coachee drie activiteiten in gedachte te nemen die hij (lees ook zij) de afgelopen dag heeft uitgevoerd. Vervolgens laat je de coachee aangeven op welke manier hij voor deze activiteit gemotiveerd is geweest. Hierbij kan een leerling kiezen uit verschillende manieren van motivatie. Werd hij gemotiveerd vanuit zichzelf? Vanuit eigen waarden? Vanuit eigen doelen? Vanuit anderen? Vanuit imago? Door punten te geven aan deze verschillende manieren van motivatie verwerf je nieuwe inzichten over je coachee. Nieuwsgierig naar het werkblad dat hoort bij deze oefening? Check het downloadcenter van Young Talent Coach!

In het volgende blog gaan we aan de slag met stap twee en drie van het stappenplan bij het ontwikkelen van motivatie.

Via deze weg wil ik jullie allen een fantastisch nieuwjaar wensen! Ik hoop dat jullie allen je dierbaren kunnen ontmoeten en samen kunnen terugblikken op 2020, maar vooral ook vooruit kunnen kijken naar 2021!

‘Never give up because great things take time’

Sjoerd Bongaerts is gastblogger en onderwijsadviseur bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacum College. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.