Het is eind november, bij ons op school tijd voor de eerste oudergesprekken. Terwijl ik dit blog schrijf is het nog de vraag of we dit keer de ouders weer fysiek op school mogen ontvangen of dat we de oudergesprekken weer digitaal gaan voeren. Hoe mooi zou het zijn als mijn coachleerlingen weer eens in een ‘livegesprek’ hun ouders en hun coach kunnen meenemen in hun ontwikkeling. Want ook dit keer zijn de leerlingen weer aan zet. Zij maken een presentatie waarin ze vertellen over hun ontwikkeling. Wil jij je leerlingen ook de hoofdrol geven in een oudergesprek? Check dan het downloadcenter van Young Talent Coach, hier vind je meerdere templates voor een presentatie die leerlingen kunnen gebruiken bij een oudergesprek. In dit blog vertel ik meer over het betrekken van ouders bij de oudergesprekken en de profielkeuze. Hoe doe ik dit? En welke middelen zet ik hiervoor in?

Zoals je in mijn vorige blog hebt gelezen, hebben de ouders tijdens een eerste algemene ouderavond kennis gemaakt met de weg die wij met de leerlingen bewandelen in de richting van de profielkeuze. De eerste betrokkenheid in de richting van de profielkeuze is dus al gemaakt. Tijdens deze avond maak ik als decaan ouders ervan bewust dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maken van een passende profielkeuze. Het aangaan van een gesprek over dit onderwerp met hun kind vormt de basis. Een gesprekje over de voortgang op school zorgt al voor grote betrokkenheid. Daarnaast worden ouders tijdens de eerste ouderavond ook geïnformeerd over de stageperiode. De loopbaancompetentie ‘netwerken’ wordt uitvoerig besproken. Wat is het belang van deze competentie en hoe kunnen ouders hier een rol in spelen? Door het verzamelen van werkgegevens creëren we een database met informatie over de beroepen van ouders. Zo breiden we allemaal ons netwerk uit en verzamelen we een gids vol met nieuwe stageplekken.

Na de ouderavond gaan we verder op weg met onze expeditie richting te profielkeuze, de volgende stap wordt gezet, namelijk de profielenmarkt. Iedere campus (onze stichting bestaat uit drie verschillende scholen/campussen) organiseert een eigen profielenmarkt. Op deze profielenmarkt opent de campus de deuren voor tweedejaarsleerlingen uit de regio. Leerlingen kunnen dan samen met hun ouders ervaren wat een profiel inhoudt, voeren gesprekken met leerlingen en krijgen algemene informatie over het profiel. Helaas kunnen dit jaar de ouders niet fysiek mee richting de profielenmarkt, de coronamaatregelen staan dit niet toe. Des te belangrijker is het dus om ouders op voorhand goed bij dit proces te betrekken.

Binnen de regio Venlo worden acht verschillende profielen in het vmbo aangeboden. Om leerlingen zo goed mogelijk kennis te laten maken met de profielen wordt er vooraf een voorbereidende opdracht met de leerlingen gedaan. In deze opdracht maken leerlingen kennis met beroepen die aansluiten bij de verschillende profielen. Op die manier wordt het beeld dat leerlingen van een profiel hebben uitgebreid en spreekt dit leerlingen meer tot de verbeelding. Hieronder lees je In het kort hoe de opdracht is opgezet.

In de opdracht wordt gewerkt met acht verschillende rondes. In elke ronde kiest de leerling het beroep dat hij/zij het meest bij zichzelf vindt passen. De beroepen die per ronde aan bod komen passen stuk voor stuk bij één van de profielen van het vmbo. Bij alle beroepen ontvangen de leerlingen in enkele vol zinnen meer informatie over het beroep. Na de uitleg kiezen de leerlingen per ronde dus het beroep dat ze het meest interessant lijkt. Dit doen ze door uit een bakje de naam van het passende profiel te kiezen, de beroepen zijn immers gekoppeld aan één van de acht profielen. Na acht rondes hebben de leerlingen acht kaartjes met namen van profielen. Dit vormt de basis. De leerlingen maken een top drie, welke profiel hebben ze het meest gekozen? De profielen die in deze top drie staan vormen het startpunt voor een verder onderzoek.

In een thuisopdracht gaan de leerlingen zich voorbereiden op de profielenmarkt. Samen met ouders gaan ze onderzoeken welke profielen bezocht moeten worden tijdens de profielenmarkt(en). De top drie uit het spel vormt hierbij de basis. Ouders krijgen een instructiebrief mee naar huis, daarnaast ontvangen de leerlingen een lesbrief. Doormiddel van deze twee documenten gaan leerlingen zich samen met hun ouders voorbereiden op de profielenmarkten. Vinden de ouders bijvoorbeeld dat het profiel past bij hun kind? Welke vakken zijn verplicht om te volgen? Is het kind hier goed in? Op welke school wordt het profiel aangeboden? Aan de hand van onder andere deze vragen en een handige website ontdekken de leerlingen samen met hun ouders stapsgewijs wat de profielen inhouden.

Door het uitvoeren van deze opdracht en het bezoeken van de profielenmarkten zijn de leerlingen weer een stukje verder gekomen op hun expeditie. Weer een stapje dichterbij het maken van een profielkeuze. Tijdens de oudergesprekken wordt de profielen top drie ook besproken. De leerling deelt in zijn/haar presentatie wat de opdracht en de gesprekken met ouders hebben opgeleverd. Tijdens het oudergesprek wordt hierdoor de betrokkenheid van de ouders ook weer vergroot. Samen bespreken we welke volgende stappen gezet dienen te worden. Kunnen we op basis van het netwerk van de ouders en de leerling een geschikte stageplek vinden? Allemaal vragen die we gezamenlijk beantwoorden tijdens het oudergesprek.

Meer informatie over de beschreven opdracht? In het downloadcenter vind je de handleiding terug.

 

 

 

 

 

 

Sjoerd Bongaerts is gastblogger en onderwijsadviseur bij impactyou.nl en Decaan / Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacumcollege. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.