Ouders betrekken bij het onderwijsproces vormt voor mij een groot aandachtspunt in mijn werk als coach. Ik ben van mening dat het betrekken van ouders een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van mijn leerlingen. Er is altijd een driehoeksverhouding aanwezig tussen ouders, kind en school. Deze verhouding dient in evenwicht te zijn. Als deze verhouding wordt verstoord doordat ouders bijvoorbeeld niet op één lijn zitten met de school over de begeleiding van het kind, merkt het kind dit op en zal de ontwikkeling van het kind minder goed verlopen. In dit artikel neem ik jullie mee in de reis die ik met ouders doorloop in de begeleiding van hun kind. Dit koppel ik aan een voorbeeldles die ik de afgelopen week heb gegeven uit ExpeditieMe.

Hoe betrek ik ouders bij de ontwikkeling van hun kind?
Ouders betrekken bij het onderwijsproces start bij de eerste kennismaking aan de start van het schooljaar. Tijdens een algemene ouderavond steek ik als coach in op het maken van duidelijke afspraken. Wat kunnen ouders van school en mij verwachten, maar wat kunnen ouders ook zeker niet verwachten, waar ligt de grens. Dit wordt direct goed afgebakend. Verder wordt ook uitgelegd wat ik van ouders verwacht. Hoe vaak zijn er oudergesprekken, hoe verlopen deze oudergesprekken en welke rol vervullen ouders in deze gesprekken? Ook in de opdrachten die leerlingen van mij als coach krijgen worden ouders actief betrokken. Als het gaat om loopbaanleren speelt de identiteitsontwikkeling van leerlingen een grote rol. Wie zijn ze? Welke kwaliteiten heeft het kind? Welke overtuigingen, normen en waarden hebben het kind gevormd zoals het nu is? Dit soort zaken spelen allemaal een rol in de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben hier een grote rol in.  Door hierover in gesprek te gaan leren kinderen te begrijpen hoe ze zijn geworden zoals ze zijn. Dit heeft een grote invloed op het vervolg van hun loopbaan. Hoe meer je je bewust bent van je eigen ik, hoe beter je keuzes in het leven kunt maken. Hier laat ik leerlingen dus al vroeg mee kennis maken.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een van de opdrachten die ik ouders en hun kinderen de afgelopen week heb gegeven is het in gesprek gaan over overtuigingen die kinderen hebben. In de coachlessen ben ik op dit moment bezig met de term mindset. De leerlingen leren wat een mindset is en welke twee soorten mindsets we kennen. Ook gaan we in op eigen ervaringen van leerlingen. Welke mindsets hebben leerlingen? In welke situaties komen deze naar voren en hoe gaan ze hiermee om? Al mijn leerlingen zijn ervan overtuigd dat ze wel eens worden beperkt door een fixedmindset (een vaste mindset, een negatieve gedachte). Deze mindset beperkt leerlingen in hun ontwikkeling, ze willen zich niet meer verder verdiepen in een bepaald vak, geven sneller op of blijven hangen in een negatief denkpatroon. Door het stellen van doelen neem ik leerlingen mee op hun reis van een fixedmindset naar een growth mindset. De werkvormen die ik hierbij gebruik komen veelal uit de ExpeditieMe methode. Deze methode vormt de basis voor mijn les. Er zijn verschillende werkvormen in de methode aanwezig die de leerlingen op verschillende wijze activeert. Om leerlingen nog meer te activeren en eigenaar te maken van hun leerproces betrek ik ouders ook in de lessen over mindset.  Tijdens de online les heb ik via een Padlet (misschien nog een link naa de vorige padlet afbeelding plaatsen, of de post hierover?) de leerlingen gevraagd hun (fixed) overtuigingen met mij te delen. Het heeft me verbaasd hoeveel leerlingen zo makkelijk hun overtuigingen konden opsommen. Natuurlijk was het niet voor alle leerlingen even makkelijk. Om leerlingen bewuster te maken van hun eigen overtuigingen zijn ze hier ook over in gesprek gegaan met hun ouders. Dit heb ik gedaan via verschillende kleine opdrachten:

  • Kinderen leggen de term mindset, fixed & growth mindset uit aan hun ouders.
  • Ouders en kind noteren afzonderlijk van elkaar twee overtuigingen die bij het kind passen.
  • Welke overtuigingen komen overeen en welke verschillen zijn er?

Om ouders zo goed mogelijk te kunnen betrekken is het belangrijk de opdracht van te voren aan te kondigen bij ouders. Ook geef ik al vroegtijdig tijdens de kennismaking aan dat een van de verwachtingen vanuit mij als coach is dat ouders samen met hun kind opdrachten maken.

In de opdracht over de mindset heb ik daarnaast voor de ouders een kort animatiefilmpje over de verschillende begrippen toegevoegd. Ook heb ik achtergrondinformatie toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe een fixedmindset de ontwikkeling kan afremmen. In deze informatie worden ook praktische tips gedeeld die ouders kunnen toepassen bij hun eigen kind(eren).

Via de bovenstaande korte opdrachten, die weinig tijd kosten, komt er vanzelf een gesprek tussen kind en ouders opgang en leren de kinderen weer iets nieuws over zichzelf. Leerlingen hebben na het gesprek met hun ouders een samenvatting van het gesprek gemaakt en deze bij mij ingeleverd. Zo kan ik als mentor de voortgang volgen en weet ik wat er is besproken. Deze input gebruik ik vervolgens in een coachgesprek. Deze coachgesprekken voer ik (online) met drie leerlingen tegelijk, zodat ze ook van elkaar kunnen leren. In deze gesprekken ga ik dus in op de uitkomsten van het ouder-kind gesprek. Vervolgens worden de overtuigingen gebruikt om doelen te formuleren zodat de leerling de fixed overtuiging kan omzetten naar een growth overtuiging. Hiervoor gebruik ik de werkvormen die horen bij de SMART methode uit ExpeditieMe. Leerlingen gaan aan op een gemakkelijke manier aan de slag met het formuleren van een doel dat Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is.

Even op een rij, hoe betrek je ouders meer bij de ontwikkeling van hun kind?
Tip: Schep duidelijke verwachtingen over en weer. Wat kunnen ouders van jou verwachten en wat verwacht jij als coach van ouders?
Tip: Geef ouders huiswerkopdrachten en deel de resultaten in een oudergesprek. Zodat leerlingen en ouders ‘geconfronteerd’ worden met hun eigen werk.
Tip: Houd ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Houdt niet vast aan de vaste momenten waarop je oudergesprekken voert maar zoek tussendoor ook vaker contact. Een kort telefoon gesprek, een mailtje, iets kleins kan al voldoende zijn.

De komende week gaan de leerlingen hun mindset reis afsluiten. Dit doen ze met een pitch. De leerlingen laten in een videopitch zien wat ze hebben geleerd en hoe de reis is verlopen. Welke stations zijn ze gepasseerd bij het omzetten van hun mindset, ik ben benieuwd!
In mijn volgende artikel zal ik met jullie delen hoe ik samen met de klas de pitches ga beoordelen en hoe ik ook in deze opdracht weer ouders betrek. Daarnaast hebben alle leerlingen eind januari allemaal een coachgesprek samen met hun ouders. In dit gesprek gaan we de voortgang van de leerlingen bespreken ook hierbij zal ik ExpeditieMe gaan inzetten.  Hoe dit verloopt, deel ik later deze maand met jullie!

 

Sjoerd Bongaerts is gastblogger en onderwijsadviseur bij impactyou.nl en Docent economie, projectonderwijs bij het Blariacumcollege. Daarnaast is hij eigenaar van Young Talent Coach; www.youngtalentcoach.com. Hij helpt jongeren de beste te worden in het maken van belangrijke loopbaankeuzes door hun talent te prikkelen.